Phân loại, áp dụng mức thuế bộ linh kiện CKD ô tô

0 / 5. 0

(HQ Online) – Tổng cục Hải quan vừa có trả lời đối với thắc mắc của Công ty TNHH Daehan Motors liên quan đến việc phân loại, áp dụng mức thuế bộ linh kiện CKD ô tô theo Nghị định 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ.
Hoạt động sản xuất thiết bị lắp ráp ô tô của DN. Ảnh: H.Nụ
Điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị định 26/2023/NĐ-CP ban hành Biểu Thuế XK, biểu thuế NK ưu đãi, danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan (có hiệu lực từ ngày 15/7/2023) quy định, việc phân loại hàng hoá và áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi tại Chương 98 đối với mặt hàng bộ linh kiện ô tô rời đồng bộ (bộ linh kiện CKD của ô tô), mặt hàng bộ linh kiện ô tô không đồng bộ, mặt hàng khung gầm đã gắn động cơ, có buồng lái (ô tô sát xi, có buồng lái) được thực hiện theo quy định tại khoản 1.1 mục 2 phụ lục 2.

Theo đó, tại khoản 1.1 mục 2 phụ lục 2 Nghị định 26/2023/NĐ-CP quy định: “Bộ linh kiện CKD của ô tô hoặc bộ linh kiện không đồng bộ NK để sản xuất, lắp ráp ô tô được phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi quy định tại Chương 98 theo hướng dẫn tại điểm b.5 khoản 2 Chương 98 hoặc quy định tại nhóm 98.21, nhóm 98.36 hoặc nhóm 98,49”.

Theo quy định tại điểm b.5 khoản 2 mục 2 phụ lục 2 Nghị định 26/2023/NĐ-CP: Hàng hoá NK là bộ linh kiện CKD và bộ linh kiện không đồng bộ của ô tô để sản xuất, lắp ráp ô tô: DN NK bộ linh kiện CKD hoặc bộ linh kiện không đồng bộ của xe ô tô được phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi theo từng linh kiện, phụ tùng quy định tại 97 chương thuộc mục 1 phụ lục 2 hoặc lựa chọn phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế NK ưu đãi theo bộ linh kiện CKD và bộ linh kiện không đồng bộ của xe ô tô quy định tại nhóm 98.21 hoặc áp dụng theo xe ô tô nguyên chiếc quy định tại 97 chương. Trường hợp DN lựa chọn cách tính thuế theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô hoặc nhóm 98.21 thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm b.5.1 khoản này. 9829

Liên quan đến điều kiện áp dụng, linh kiện phải do các DN đảm bảo tiêu chuẩn DN sản xuất, lắp ráp ô tô theo quy định của Chính phủ về điều kiện sản xuất, lắp ráp, NK và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô trực tiếp NK để sản xuất hoặc tổ chức, cá nhân được các DN đảm bảo tiêu chuẩn DN sản xuất, lắp ráp ô tô ủy quyền NK, uỷ thác NK hoặc NK kinh doanh. Trường hợp ủy thác NK thì phải có hợp đồng ủy thác, trường hợp NK kinh doanh thì phải có hợp đồng mua có đủ điều kiện lắp ráp xe ô tô theo quy định khi làm thủ tục bán với DN hải quan NK.

Trường hợp DN NK bộ linh kiện CKD hoặc bộ linh kiện không đồng bộ lựa chọn cách tính thuế theo từng linh kiện, phụ tùng ô tô hoặc nhóm 98.21 nhưng cơ quan Hải quan qua thanh tra, kiểm tra phát hiện DN không sử dụng các bộ linh kiện này để thực hiện sản xuất, lắp ráp xe ô tô thì truy thu theo thuế suất thuế NK của xe ô tô nguyên chiếc và bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật quản lý thuế…

Như vậy, theo Tổng cục Hải quan, trường hợp DN không tham gia chương trình ưu đãi thuế, NK bộ linh kiện CKD để sản xuất, lắp ráp ô tô nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm b.5.1 khoản 2 mục 2 phụ lục 2 Nghị định 26/2023/NĐ-CP thì được phân loại và áp dụng mức thuế suất thuế NK đãi theo từng linh kiện, phụ tùng quy định tại 97 chương thuộc mục 1 phụ lục 2 Nghị định 26/2023/NĐ-CP.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Daehan Motors đối chiếu với các quy định nêu trên để thực hiện hoặc liên hệ trực tiếp chi cục hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Nguồn: Haiquanonline