Không được miễn thuế khi sử dụng nguyên liệu, vật tư trong nước để sản xuất sản phẩm XK

0 / 5. 0

(HQ Online) – Tổng cục Hải quan vừa trả lời Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam về vướng mắc liên quan đến thuế XK đối với loại hình sản xuất XK.
Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Luật Thuế XK, thuế NK quy định nguyên liệu, vật tư NK để sản xuất hàng hóa XK được miễn thuế.
Công chức Chi cục Hải quan Thái Nguyên (Cục Hải quan Bắc Ninh) kiểm tra thực tế hàng hóa. Ảnh: Chi cục cung cấp

Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định sản phẩm XK tại chỗ không được miễn thuế XK.

Theo đó, người XK tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan XK tại chỗ và kê khai nộp thuế XK theo mức thuế suất và trị giá của sản phẩm XK tại chỗ theo quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan XK tại chỗ.

Đối chiếu với trường hợp của Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam, Tổng cục Hải quan cho rằng, DN sử dụng nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước để sản xuất sản phẩm XK thì khi XK sản phẩm không được miễn thuế XK. DN phải kê khai, nộp thuế XK đối với sản phẩm XK theo quy định.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam căn cứ các quy định hiện hành và thực tế hoạt động để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc, Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam liên hệ với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.


Nguồn: Haiquanonline