Hải quan phát hiện 385 container vi phạm qua soi chiếu

0 / 5. 0

(HQ Online) – Lũy kế đến 15/8, toàn ngành Hải quan thực hiện soi chiếu 88.693 container; phát hiện nghi vấn 4.957 container (chiếm 5,6% tổng container soi chiếu), phát hiện vi phạm 385 container.
Hoạt động soi chiếu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo, Cục Hải quan Quảng Trị.

Riêng trong kỳ (từ 16/7 đến 15/8/2023), toàn Ngành đã thực hiện soi chiếu tổng số 15.933 container (trung bình 724 container/ngày); phát hiện nghi vấn 754 container (chiếm 4,73% tổng container soi chiếu), phát hiện vi phạm 68 container (chiếm 9,02% tổng container nghi vấn).

Các vi phạm chủ yếu là khai sai chủng loại, số lượng và nhập hàng không khai báo, nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện…

Điển hình, qua công tác soi chiếu tại Hải Phòng đã phát hiện 4 doanh nghiệp có hành vi nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện và khai sai về lượng, tên hàng, trị giá hải quan… với số tiền xử phạt 217 triệu đồng, tổng trị giá hàng vi phạm gần 2,2 tỷ đồng.

Tại 3 cục hải quan tỉnh, thành phố đã vượt định mức soi chiếu tối thiểu được giao như TP Hồ Chí Minh soi chiếu 6.044 container (vượt 52% định mức); Hải Phòng soi chiếu 3.952 container (vượt 27% định mức); Bà Rịa – Vũng Tàu soi chiếu 1.033 container (vượt 50% định mức).

Thời gian qua, triển khai Kế hoạch Kiểm soát rủi ro toàn Ngành, phân tích đánh giá rủi ro, xác định trọng điểm theo một số lĩnh vực, ngành hàng trọng điểm để đề xuất các biện pháp kiểm soát rủi ro phù hợp đối với các lô hàng có dấu hiệu rủi ro, dấu hiệu vi phạm.

Để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại và giải đáp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện, triển khai công tác quản lý rủi ro (Kế hoạch Kiểm soát rủi ro, công tác thu thập xử lý thông tin; công tác quản lý tiêu chí; công tác soi chiếu…), Tổng cục Hải quan đã tổ chức đoàn kiểm tra nội bộ và làm việc tại Cục Hải quan Lào Cai và TP Hồ Chí Minh.

Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan) đã phối hợp chặt chẽ với các cục hải quan tỉnh, thành phố có máy soi để hướng dẫn, xử lý kịp thời các nội dung vướng mắc liên quan đến công tác lựa chọn, soi chiếu tại địa bàn.

Nguồn: Haiquanonline