Tổng cục Hải quan

Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu: Góp phần phát huy tiềm năng kinh tế cảng biển

(HQ Online) – Những “siêu tàu” container liên tiếp cập cảng trong 2 tháng đầu năm 2024 đã khẳng định tiềm năng, lợi thế và vai trò quan trọng của cụm cảng nước sâu Cái Mép – Thị Vải, Bà Rịa – Vũng Tàu trên các tuyến hàng hải Á – Âu. Để tạo điều

Mỹ gia hạn điều tra lẩn tránh thuế với tủ gỗ xuất xứ Việt Nam

Theo Bộ Thương mại Mỹ, có ba trường hợp tủ gỗ nhập khẩu từ Việt Nam chứa các bộ phận sản xuất tại Trung Quốc nằm trong phạm vi áp thuế gốc với Trung Quốc. Bộ Thương mại Mỹ tiếp tục gia hạn quá trình điều tra về việc áp thuế phòng vệ thương mại

Tổng hợp các quy định về thủ tục hải quan liên quan đến doanh nghiệp chế xuất

Doanh nghiệp chế xuất được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp chế xuất được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền. Sau khi hoàn thành quá trình xây dựng, doanh nghiệp chế xuất phải được cơ quan hải quan có thẩm quyền xác nhận việc đáp ứng các điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu trước khi chính thức đi vào hoạt động. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất không được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì không được hưởng chính sách thuế áp dụng đối với khu phi thuế quan. Việc kiểm tra, xác nhận, hoàn thiện điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan của doanh nghiệp chế xuất thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Không được miễn thuế khi sử dụng nguyên liệu, vật tư trong nước để sản xuất sản phẩm XK

Điều 12 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định sản phẩm XK tại chỗ không được miễn thuế XK. Theo đó, người XK tại chỗ đăng ký tờ khai hải quan XK tại chỗ và kê khai nộp thuế XK theo mức thuế suất và trị giá của sản phẩm XK tại chỗ theo quy định tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan XK tại chỗ. Đối chiếu với trường hợp của Công ty TNHH Lechenwood Việt Nam, Tổng cục Hải quan cho rằng, DN sử dụng nguyên liệu, vật tư có nguồn gốc trong nước để sản xuất sản phẩm XK thì khi XK sản phẩm không được miễn thuế XK. DN phải kê khai, nộp thuế XK đối với sản phẩm XK theo quy định.

Đề xuất sửa đổi một số mức thuế xuất khẩu, nhập khẩu ưu đãi

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2023/NĐ-CP của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan.

Ngừng tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia

Ngày 15/11/2018, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia. Theo quy định tại khoản 1 Điều 4, Thông tư số 44/2018/TT-BCT có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2023. 

Tư vấn