THỦ TỤC HẢI QUAN DNCX THUÊ GIA CÔNG NỘI ĐỊA

0 / 5. 0

THỦ TỤC HẢI QUAN DNCX THUÊ GIA CÔNG NỘI ĐỊA

Câu hỏi: Công ty em là DNCX thuê DN nội địa gia công. Vậy bên em có phải Báo cáo quyết toán hải quan phần nguyên liệu xuất gia công và sản phẩm nhận về từ thuê nội địa gia công làm không ạ? Và làm báo cáo trên mẫu nào?

Trả Lời: DNCX không phải làm báo cáo quyết toán phần nguyên liệu , sản phẩm thuê DN nội địa gia công lại. Trường hợp này, doanh nghiệp nội địa sẽ làm.

Căn cứ tại điều 76, Thông tư 38/2015/TT-BTC:

“1. Hàng hoá do DNCX thuê doanh nghiệp nội địa gia công:

a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài quy định tại Mục 2 Chương này;

b) DNCX không phải làm thủ tục hải quan khi đưa nguyên liệu, vật tư vào nội địa để gia công và nhận lại sản phẩm gia công từ nội địa.

Trường hợp đưa hàng hoá từ DNCX vào thị trường nội địa để gia công, bảo hành, sửa chữa nhưng không nhận lại hàng hoá thì phải đăng ký tờ khai mới để thay đổi mục đích sử dụng theo quy định tại Chương II Thông tư này.

2. Hàng hoá do DNCX nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa:

a) Doanh nghiệp nội địa làm thủ tục hải quan theo quy định về đặt gia công hàng hóa ở nước ngoài;

b) DNCX không phải làm tục hải quan khi nhận nguyên liệu, vật tư từ nội địa để gia công và trả lại sản phẩm gia công vào nội địa.

3. Đối với hàng hoá do DNCX thuê DNCX khác gia công:

DNCX thuê gia công và DNCX nhận gia công không phải thực hiện thủ tục hải quan khi giao, nhận nguyên liệu, vật tư phục vụ hợp đồng gia công, sản phẩm gia công.”


HML SUPPLY CHAIN,. JSC

Tel: +84 82 369 2828

Email: infor@hml.com.vn

Website: hml.com.vn