DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM THEO GIẤY PHÉP, ĐIỀU KIỆN 

0 / 5. 0

DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM THEO GIẤY PHÉP, ĐIỀU KIỆN 

Trong thời kì hội nhập kinh tế hiện nay, hoạt động kinh doanh quốc tế ngày càng phát triển và phổ biến rộng rãi. Hàng hóa lưu thông giữa các quốc gia ngày càng nhiều, đòi hỏi các cửa khẩu hải quan cần kiểm soát và xử lí nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Song song đó, đối với các mặt hàng đặc thù, các doanh nghiệp cần xin giấy phép đảm báo hàng hóa đạt tiêu chuẩn để có thể xuất hoặc nhập khẩu tùy theo từng phương thức vận chuyển khác nhau. 

 Vậy giấy phép xuất nhập khẩu là gì? Thủ tục xin cấp giấy phép XNK như thế nào? 

1. Giấy phép nhập khẩu là gì?

Giấy phép xuất nhập khẩu là một văn bản có mục đích chứng minh tính hợp pháp của việc chuyển dịch của các hàng hóa dịch vụ trong nước hoặc nước ngoài ra vào các cửa khẩu hải quan với mục đích thương mại. Có thể là hàng hóa trong nước đem trao đổi buôn bán với các đất nước khác. Văn bản này liên quan đến một hàng hóa nào đó được chứng nhận là đạt tiêu chuẩn để có thể xuất hoặc nhập khẩu theo nhiều con đường và các phương tiện vận chuyển khác nhau.

Hiện nay, có hai loại giấy phép nhập khẩu:

+ Giấy phép nhập khẩu tự động

+ Giấy phép nhập khẩu không tự động. 

2. Các mặt hàng xuất nhập khẩu đều cần giấy phép? 

Mục đích của việc xin giấy phép xuất khẩu đối với một loại mặt hàng có tác dụng đảm bảo an độ an toàn, cũng như chất lượng của mặt hàng đó, xem có rủi ro gì không. Rủi ro đó có thể liên quan đến an ninh, quốc phòng, sức khỏe, tính mạng người dân,…

Tuy nhiên, không phải loại mặt hàng nào khi xuất khẩu cũng cần giấy phép xuất khẩu, mà sẽ có một số mặt hàng riêng biệt nằm trong danh sách hàng hóa cần phải có giấy phép xuất khẩu.

<<Hồ sơ và quy trình xin giấy phép nhập khẩu….Xem thêm>> 

3. Danh mục hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo giấy phép, điều kiện

Danh mục hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam theo giấy phép, điều kiện được phân chia theo phạm vị quản lí của các Bộ Ban ngành liên quan:

  • Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
  • Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao Thông Vận Tải
  • Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn 
  • Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường
  • Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông
  • Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ văn hóa, Thể thao và Du lịch 
  • Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ y tế
  • Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép, điều kiện thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

 Căn cứ pháp lý: Nghị định 69/2018/NĐ-CP