Home » News » Mở rộng diện ưu đãi cho các đối tượng chịu tác động trực tiếp bởi Covid-19

Cuối tuần qua, Bộ Tài chính đã chính thức trình Chính phủ bản dự thảo Nghị định về việc gia hạn tiền thuế, tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh Covid-19.

Các bước thủ tục, trình tự dự thảo Nghị định gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19

Các bước thủ tục, trình tự dự thảo Nghị định gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19. Ảnh: H.V.

Gia hạn thuế Thu nhập doanh nghiệp

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã khẩn trương xây dựng dự thảo Nghị định gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất để hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch Covid-19. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Bộ Tài chính đã hoàn chỉnh và chính thức trình Chính phủ vào chiều 26/3.
Xét về đối tượng, so với dự thảo trước, về cơ bản, 3 nhóm đối tượng được hưởng gói hỗ trợ này vẫn giữ nguyên, song, sau khi nghiên cứu thực tế, Bộ Tài chính đề xuất bổ sung thêm một số ngành không phải sản xuất, dịch vụ nhưng cũng đang chịu tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19 gồm: Giáo dục – đào tạo, y tế, hoạt động sáng tác nghệ thuật, giải trí, thể thao và các khu vui chơi.

Về chính sách ưu đãi, Bộ Tài chính tiếp tục kiến nghị gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế Giá trị gia tăng (GTGT) phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng) và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2020 (đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo quý) của các doanh nghiệp, tổ chức nêu trên. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế GTGT theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Ưu đãi này sẽ không áp dụng với thuế GTGT khâu nhập khẩu.

Điểm mới trong dự thảo chính thức là ưu đãi thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), cụ thể, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế thu TNDN còn phải nộp theo quyết toán của năm 2019 mà chưa nộp vào ngân sách nhà nước (NSNN) và số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng nêu trên. Thời gian gia hạn cũng là 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Đối với hộ gia đình, cá nhân kinh doanh, bên cạnh vẫn xin gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT như dự thảo lần trước, Bộ Tài chính đề nghị giãn thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với số tiền thuế phát sinh phải nộp năm 2020 của hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế nêu trên. Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại khoản này trước ngày 15/12/2020.

Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với số tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm mà trên Quyết định, Hợp đồng cho thuê đất có mục đích sản xuất, kinh doanh thuộc các ngành kinh tế nêu trên.

Riêng với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ thì được gia hạn toàn bộ tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2020 của doanh nghiệp. Thời gian gia hạn là 5 tháng kể từ ngày 31/5/2020.

Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau trong đó có ngành kinh tế thuộc đối tượng được gia hạn thì doanh nghiệp, tổ chức được gia hạn toàn bộ số thuế GTGT, số thuế TNDN phải nộp; hộ gia đình cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ thuế GTGT, thuế TNCN phải nộp.

Gói hỗ trợ trên 80 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT 5 tháng đối với số thuế GTGT phải nộp từ tháng 3 đến tháng 6/2020 thì số thu NSNN của các tháng đó giảm khoảng 61.600 tỷ đồng. Tương tự, gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN phải nộp sau quyết toán thuế năm 2019 thì theo ước tính của cơ quan Thuế số thuế được gia hạn khoảng 11.100 tỷ đồng. Với hộ kinh doanh, cá nhân, số thuế phát sinh phải nộp năm 2019 của nhóm được gia hạn là khoảng 3.000 tỷ đồng. Ngoài ra, số tiền thuê đất được gia hạn dự kiến khoảng 4.500 tỷ đồng và các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh phải thực hiện nộp vào NSNN trước ngày 31/10/2020.

Ông Phạm Đình Thi – Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, Bộ Tài chính cho biết, vì mở rộng thêm đối tượng và bổ sung thêm gia hạn đối với thuế TNDN phải nộp năm 2019 nên tổng số gia hạn sẽ trên 80 nghìn tỷ đồng thay vì 30 nghìn tỷ đồng như bản dự thảo đầu tiên. Việc gia hạn sẽ làm giảm nguồn thu NSNN vào các tháng gia hạn nhưng số tiền này sẽ được nộp lại vào thời điểm cuối năm 2020 nên về tổng thể, không tác động tới nguồn thu ngân sách cả năm 2020.

Ông Thi cũng cho hay, Bộ Tài chính đang đề nghị Chính phủ cho áp dụng ngay chính sách khi Nghị định được ký. Do đó, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh phải lưu ý xác định chính xác xem mình có nằm trong đối tượng được gia hạn không để gửi đề nghị đến cơ quan Thuế. Trên cơ sở đơn đề nghị, cơ quan Thuế sẽ thực hiện gia hạn cho các đối tượng. Ngoài ra, cũng theo đại diện Bộ Tài chính, dự thảo lần này có đề nghị gia hạn thuế TNDN quyết toán của năm 2019. Theo quy định của Luật Quản lý thuế, số thuế này phải kê khai, quyết toán sau 90 ngày kể từ khi kết thúc năm. Do đó, các doanh nghiệp phải nắm được tinh thần này, chờ quyết định chính thức của Chính phủ, doanh nghiệp sẽ được gia hạn 5 tháng. Với những doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn thuế TNDN mà đã quyết toán và nộp thuế rồi thì sẽ được trừ vào khoản thuế khác nộp NSNN.

3 nhóm đối tượng được hưởng ưu đãi:

Thứ nhất, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động sản xuất trong các ngành nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; lâm nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan; khai thác, nuôi trồng thuỷ sản; sản xuất, chế biến thực phẩm; dệt; sản xuất trang phục; sản xuất giày, dép; sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học; sản xuất ô tô và xe có động cơ khác (trừ sản xuất ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống).
Thứ hai, các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động kinh doanh vận tải đường sắt; vận tải hành khách bằng xe buýt; vận tải đường bộ khác; vận tải đường thủy; vận tải hàng không; kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải; dịch vụ lưu trú; dịch vụ ăn uống; hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch và các dịch vụ hỗ trợ, liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch; giáo dục và đào tạo; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội; hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí; hoạt động thể thao; hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên; hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề; hoạt động chiếu phim.

Thứ ba, là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

Hồng Vân