Home » News » International News » Cục hải quan Bắc Ninh: 10 năm thành lập và phát triển

Cục hải quan Bắc Ninh: 10 năm thành lập và phát triển

Chiều 01/7, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (03/7/2012 – 03/7/2022).  Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của cục hải quan Bắc Ninh. Trải qua 10 năm xây dựng, phát triển (2012 – 2022), đơn vị đã ghi dấu ấn đậm nét về cải cách, hiện đại hóa hải quan, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đầu tư, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội của các tỉnh thành viên và cả nước.

Giới thiệu về Cục hải quan Bắc Ninh

Ngày 03/7/2012, Cục Hải quan Bắc Ninh đảm nhiệm làm thủ tục hải quan hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên. Cục hải quan Bắc Ninh bao gồm 7 đơn vị trực thuộc. Bao gồm:

1. Chi cục Hải quan Bắc Ninh
2. Chi cục Hải quan Cảng nội địa Tiên Sơn
3. Chi cục Hải quan Quản lý các KCN Bắc Giang
4. Chi cục Hải quan Thái Nguyên
5. Chi cục Hải quan Yên Phong
6. Đội kiểm soát Hải quan
7. Chi cục Kiểm tra sau thông quan

Hành trình 10 năm xây dựng và phát triển

Những ngày đầu thành lập, Cục hải quan Bắc Ninh còn gặp rất nhiều khó khăn về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, với sự đoàn kết, nhất trí, nhiệt tình của tập thể cán bộ, công chức (CBCC) Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, đồng thời được sự ủng hộ nhiệt tình của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và các cấp ủy, chính quyền của 3 tỉnh tạo điều kiện tốt nhất, nên chỉ trong thời gian ngắn, mặc dù vừa phải triển khai tổ chức bộ máy, xây dựng trụ sở… vừa phải làm công tác chuyên môn, nhưng tính đến hết năm 2012 (năm đầu hoạt động), Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã thu nộp ngân sách được khoảng 4.500 tỷ đồng, vượt tới 30% dự toán pháp lệnh, tạo đà cho sự phát triển những năm tiếp theo.

Kết quả hoạt động của Cục hải quan Bắc Ninh luôn tăng trưởng, năm sau cao hơn năm trước. Trong đó, kim ngạch XNK tăng từ 68 tỷ USD (năm 2013) lên hơn 161 tỷ USD (năm 2021), lần đầu tiên vươn lên dẫn đầu trong toàn ngành về kim ngạch xuất nhập khẩu; Thu ngân sách Nhà nước năm 2013 đạt 5.400 tỷ đồng, đến năm 2021 đạt 11.800 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách đạt 6.400 tỷ đồng, bằng 59,5% chỉ tiêu pháp lệnh giao; Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 91 tỷ USD.

Cục hải quan Bắc Ninh luôn coi doanh nghiệp là đối tác tin cậy đồng hành phát triển

Có thể thấy, với thành quả đạt được trong 10 năm qua, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh đã trở thành điểm sáng của ngành Hải quan; khẳng định được bản lĩnh, vượt qua khó khăn, thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển; góp phần thu hút nhiều tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới đến đầu tư hoạt động trên địa bàn, như: Samsung, Nokia, Canon, Orion, Sumitimo…

Theo Cục trưởng Trần Đức Hùng: “Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh luôn xác định cộng đồng DN là đối tác tin cậy, đồng hành cùng phát triển nhằm đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và tận dụng hiệu quả cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 để thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”.

Mục tiêu phấn đấu năm 2022 của Cục hải quan Bắc Ninh

Năm 2022, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2021 – 2026…

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh luôn tuân thủ, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Cục Hải quan Bắc Ninh cũng luôn đề cao tinh thần, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu đơn vị trong triển khai nhiệm vụ; xây dựng, giữ gìn đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống đơn vị, khắc phục vượt qua những khó khăn, thách thức; lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành một cách khoa học, quyết liệt, đúng với tinh thần cải cách, hiện đại hóa của ngành hải quan.